Genç MÜSİAD Konya

Adres

Havzan Mh. Sapanca Sk. No:3 42090
Meram / KONYA

Telefon

0332 320 65 00

Email

iletisim@gencmusiadkonya.org

Genç MÜSİAD KONYA

KOMİTELERİMİZ

Genç MÜSİAD üyelerinin daha donanımlı hale gelmesini amaçlayıp, her bir üyenin yeniliklere açık, liderlik ve yönetim yönü gelişmiş, kişisel ve sosyal alanda kuvvetli ve kendini en iyi şekilde ifade eden bireyler olmasını hedefler. Hedeflediği yüksek donanımlı insan modeli ile entelektüel, kültürel birikimi yüksek bireylerin yetişmesi için zemin oluşturur. Kurumsal eğitimler ve bu alanda projelerle gelişimi destekler.
Sektörel piyasa araştırmaları ve programlarla, üyelerin yurtiçinde ve yurtdışında pazarlarının ticari gelişimlerini ve çıkarlarını hedefler. Alt çalışma gruplarıyla sektörel bazda politikalar oluşturulmasına katkıda bulunur. Yeni nesil ticaret anlayışıyla yerel ve globaldeki gelişmeleri takip edip raporlar.
Genç MÜSİAD’ın; ülke gündemi ve kendi gündemleriyle ilgili inisiyatifler oluşturması, üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmesi, yol haritası ve çözüm önerileri geliştirmesi adına Strateji Komitesi oluşturulmuştur. Komite, Genç MÜSİAD’ın kurum analizini gerçekleştirir ve kurumun gelecek stratejisinin belirlenmesi için çalışmalar yapar. Strateji Komitesi aynı zamanda ; Genç MÜSİAD’ın yönetim kurulu nezdinde belirlenen gündemi ve politikaları doğrultusunda araştırmalar yapar ve bu minvalde projeler geliştirir.
MÜSİAD ile diğer kurum, STK vb. yerler arasında bağ kurmayı ve bu bağları güçlendirmeyi hedefler. Dönem içinde kamu kurumları, bakanlıklar, belediyeler ve STK’lere ziyaretler gerçekleştirir.
Genç MÜSİAD’ın reklam faaliyetlerini üstlenen İletişim Komitesi, web sitesi, sosyal medya, basınla iletişim ve birimlerin faaliyetlerinin duyurulması konusunda katkı sağlar. Aynı zamanda bütün komitelerle direkt olarak ilişkisi olan tek komite olma özelliğini taşır ve bütün komitelerin ihtiyaçlarını karşılar. Bu amaçla, çeşitli projeler için TV, gazete gibi iletişim kurumlarının yetkilileriyle görüşür ve tanışır, irtibatta kalır.
Komitenin görevi, ülkemizdeki araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon, ürün ve teknoloji tabanlı girişimcilik faaliyetlerine ivme kazandırmak ve bağlı olduğu MÜSİAD ailesinin teknoloji, transfer ve bilginin ticarileşme potansiyelinin bölge, ülke ve dünya yararına en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaktır.
Genç MÜSİAD ve üniversiteler arasında köprü vazifesindedir. Kurumumuzun üniversitelerde düzenlemiş olduğu programları organize eder ve koordinasyonunu sağlar. Kariyer merkezleri veya öğrenci kulüplerinin iş dünyasına yönelik düzenlediği projelere ortak olarak projelerin geliştirilmesine maksimum seviyede destek olur. Üniversiteli gençlere yönelik yetkinlik bazlı eğitimler düzenleyerek iş dünyasına entegrasyonunu kolaylaştırır.
Genç MÜSİAD’ın yeni dönem hedefleri ve çalışmalarına uyumlu bir şekilde ihracat stratejileri çalışmak, ülke ve pazar profilleri belirlemek, dış ticaretin verimli ve etkin planlamasını sektörler bazında gerçekleştirmek amacıyla kurulan ve Genç Ticaret Elçileri, Export Talks gibi programları düzenleyen komitedir.
Muhasebesel, finansal süreçlerin takibi ve organizasyonlar için kaynak oluşturma süreçlerini yürüten komitedir.
Genç MÜSİAD’ın tüm üye profilini üyelere yaptığı ziyaretlerde anketler yaparak ve mevcut üyelerinin verilerini inceleyerek ortaya çıkardığı tablolarla, Genç MÜSİAD’ın gelişimi için üyelerin beklenti ve ihtiyaçlarını ilgili komitelere sunarak, çözüm yolları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan komitedir.
Genç MÜSİAD’ın tüm üye profilini üyelere yaptığı ziyaretlerde anketler yaparak ve mevcut üyelerinin verilerini inceleyerek ortaya çıkardığı tablolarla, Genç MÜSİAD’ın gelişimi için üyelerin beklenti ve ihtiyaçlarını ilgili komitelere sunarak, çözüm yolları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan komitedir.